HPT MINIBUS
บริการรถรับส่งผู้โดยสาร รถตู้มินิบัส
เส้นทางกรุงเทพฯ - ชะอำ - หัวหิน - ปราณบุรี
HPT MINIBUS
บริการรถรับส่งผู้โดยสาร รถตู้มินิบัส
เส้นทางกรุงเทพฯ - ชะอำ - หัวหิน - ปราณบุรี
HPT MINIBUS
บริการรถรับส่งผู้โดยสาร รถตู้มินิบัส
เส้นทางกรุงเทพฯ - ชะอำ - หัวหิน - ปราณบุรี
HPT MINIBUS
บริการรถรับส่งผู้โดยสาร รถตู้มินิบัส
เส้นทางกรุงเทพฯ - ชะอำ - หัวหิน - ปราณบุรี
Previous
Next

HPT Minibus

HPT Minibus (หัวหินปราณทัวร์) เราให้บริการธุรกิจเดินรถรับส่งผู้โดยสาร เส้นทางกรุงเทพฯ – ชะอำ – หัวหิน – ปราณบุรี โดยรถมินิบัสรุ่นใหม่ที่มีความทันสมัยได้มาตรฐาน พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย

ภายในเบาะกว้างนั่งสบาย ระบบปรับอากาศกระจายความเย็นอย่างทั่วถึง มีช่องเสียบ USB สำหรับชาร์ทแบตฯ มือถือ มีระบบควบคุมความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด โดยการติดตั้งระบบ GPS เพื่อเป็นมาตรฐานควบคุมความเร็วในการเดินรถ และควบคุมการเดินรถให้มีระยะเวลาเดินทางตามที่กำหนด ตลอดจนมีการติดตั้งวีดีโอวงจรปิดภายในรถให้ผู้ใช้บริการมีความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทาง พร้อมกับพนักงานขับรถเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน ขับขี่ปลอดภัย มีความสะอาด สุภาพ อ่อนน้อม

ตารางเดินรถหัวหินปราณทัวร์ (มินิบัส)

ท่าสายใต้ใหม่

ท่าปราณบุรี

06:00

03:30

07:30

04:00

09:00

06:00

10:30

07:00

12:30

08:30

13:30

10:30

15:30

12:00

17:00

13:30

18:30

15:00

19:30

17:00

21:00

19:00

คำถามที่พบบ่อย

  • กรุงเทพฯ: ท่าสายใต้ใหม่ (ชานชาลาที่ 7) โทร.086-522 8366
  • กรุงเทพฯ: ท่าสายใต้ปิ่นเกล้า (โต๊ะที่ 19) โทร.081-942 5299
  • ชะอำ: ท่าสี่แยกชะอำ โทร.083-436 4792
  • ชะอำ: ท่าชายหาดชะอำ โทร.083-240 7629
  • หัวหิน: ท่ารถทัวร์หัวหิน (ตลาดฉัตรไชย) โทร.085-933 8840
  • ปราณบุรี: ท่ารถทัวร์สี่แยกปราณบุรี โทร.086-352 4400
  • ไม่มีท่ารถที่หมอชิตค่ะ
  • รถไปส่งที่หมอชิตค่ะ
  • เรามีบริการเช่าเหมารถมินิบัสสำหรับการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ

อัลบั้มภาพ

ติดต่อเรา /บริการเช่าเหมารถมินิบัส